Brief.

Brief to formularz, który pomaga sprecyzować oczekiwania Zleceniodawcy wobec Wykonawcy. Dzięki wypełnieniu briefu będziemy w stanie przygotować bardziej odpowiednią ofertę dla Ciebie. 🤝
Scroll to Top