8 lipca, 2018

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.stronylabaz.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

<h1>RODO</h1>

REGULAMIN POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHW SPÓŁCE H88 S.A.
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 MAJA 2018 R.

§ 1 Definicje

W przypadku użycia w Regulaminie poniższych pojęć nadaje im się następujące znaczenie:

 1. Dane Osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgromadzone w ramach Zbiorów Danych powierzane przez Klienta, wzakresie wskazanym w Formularzu zlecenia,
 2. Zbiór Danych – posiadający strukturę zestaw Danych Osobowych, dostępny według określonych kryteriów,
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1),
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 459 wraz ze zmianami),
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych – przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO,tj. wykonywanie przez Przetwarzającego (odpowiednio osoby fizyczne zatrudnione przez Przetwarzającego) jakichkolwiek operacji na powierzonych do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie,utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza tych, które wykonywane są w SystemieInformatycznym,
 6. System Informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania Danych Osobowych,
 7. Administrator – organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „administratora” zgodnie z przepisami RODO,
 8. Klient – podmiot, z którym Przetwarzający zawarł umowę o świadczenie usług hostingowych do której ma zastosowanie niniejszy Regulamin,
 9. Przetwarzający – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, o kapitale zakładowym w wysokości 210.000,00 zł wpłaconym w całości,

10.Personel – pracownicy, członkowie organów, współpracownicy i podwykonawcy Przetwarzającego, którzy bezpośrednio wykonywać będą obowiązki Przetwarzającego wynikające z postanowień Regulaminu,

 1. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Przetwarzającym w przedmiocie świadczenia usług hostingu,
 2. Usługa – usługa hostingowa wykonywana na infrastrukturze Przetwarzającego w ramachUmowy,
 3. Formularz zlecenia – dokument stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu, w którym Klientwskazuje rodzaj oraz kategorie osób, których dane dotyczą.§ 2. Oświadczenia Stron
 1. Klient oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Zbiorach oraz że wszystkie Dane Osobowe zebrane zostały zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zaś każdy podmiot Danych Osobowych wyraził zgodę na Przetwarzanie jegoDanych Osobowych, gdy jest to wymagane prawem.
 2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzającemu w ramach Umowy i że powierzenie powyższe nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
 3. Przetwarzający oświadcza, że posiada stosowne środki, by wykonać swoje obowiązki wynikające z postanowień Umowy oraz Regulaminu, w tym w szczególności wymaganą wiedzę, doświadczenie, wyposażenie oraz zasoby ludzkie.
 4. Przetwarzający oświadcza, że przyjmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby Przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO chroniło prawa osób, których dane dotyczą, a Przetwarzający będzie mógł to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawaneprzeglądom i uaktualniane.
 5. Przetwarzający oświadcza, że jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich elementów wchodzących w skład Systemu Informatycznego niezbędnego do Przetwarzania DanychOsobowych.§ 3. Upoważnienie do Przetwarzania Danych Osobowych

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Klient niniejszym powierza Przetwarzającemu, a Przetwarzający podejmuje się Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Strony oświadczają, że Przetwarzający jest „podmiotem przetwarzającym” wrozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.

 1. Klient upoważnia i zobowiązuje Przetwarzającego do Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w zakresie następujących czynności:
  1. a)  kopiowania Danych Osobowych,
  2. b)  przechowywania Danych Osobowych,
  3. c)  usuwania Danych Osobowych, w tym na żądanie Klienta.
 2. Klient może dodatkowo upoważnić i zobowiązać Przetwarzającego do Przetwarzania Danych Osobowych w zakresie innych czynności, niż te, które zostały wskazane w ust. 2 powyżej, przekazując Przetwarzającemu dodatkowe zlecenie w tym względzie drogą pisemną lub elektroniczną.
 1. Klient powierza Przetwarzającemu Przetwarzanie Danych Osobowych co do rodzaju danych oraz kategorii osób, których dane dotyczą w zakresie wskazanym w Formularzu zlecenia stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywać będzie się wyłącznie w celu wykonania Umowy zawartej przez Klienta z Przetwarzającym.
 3. Przetwarzający przyjmuje upoważnienie oraz zobowiązania wskazane w § 3 ust. 2 i 3 oraz zobowiązuje się nie Przetwarzać Danych Osobowych w inny sposób i dla innych celów niż wskazane w § 3 ust. 2 i 3.
 4. Regulamin zostaje przyjęty w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych OsobowychPrzetwarzanych w Systemie Informatycznym.§ 4. Sposób przekazania i miejsce przechowywania Danych Osobowych
 1. Dane Osobowe zostaną przekazane Przetwarzającemu samodzielnie przez Klienta:
  1. a)  automatycznie – przez sieć Internet z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego,
  2. b)  w wyjątkowych przypadkach, gdy przekaz automatyczny jest niemożliwy, manualnie– za pomocą urządzeń do przechowywania danych, jak płyty, dyski lub nośniki

   pamięci USB.

 2. Przetwarzający oświadcza, że powierzone mu do przetwarzania Dane Osobowe przetwarzanebędą wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  § 5. Zobowiązania Przetwarzającego

 1. Przetwarzający Przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta zawarte w Regulaminie, Umowie lub w inny sposób przekazane Przetwarzającemu, co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacjimiędzynarodowej, chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo. W takim przypadku przed rozpoczęciem Przetwarzania Przetwarzający informuje Klienta o tym obowiązkuprawnym.
 2. Przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, którzy pełnić będą rolę podwykonawcy przy świadczeniu usług w ramach Umowy, na co Klient wyraża ogólną zgodę. Lista innych podmiotów przetwarzających (dalej: „Lista”), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Przetwarzający ma prawo dojednostronnej aktualizacji i modyfikacji tej Listy. Aktualizacja lub modyfikacja Listy niestanowi zmiany Regulaminu. Lista oraz jej aktualizacje i modyfikacje są publikowane w panelu administracyjnym Usługi z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku wykonywania w imieniu Klienta konkretnych czynności Przetwarzania Przetwarzający korzystając z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nakłada na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowypodpowierzenia Danych Osobowych, te same obowiązki ochrony danych jak te wskazane w Regulaminie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by Przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
 1. W terminie 21 dni licząc od dnia opublikowania aktualizacji lub modyfikacji Listy, Klient może wnieść sprzeciw wobec takich zmian, w którym wyjaśni podstawy do nieudzielenia akceptacji nowemu podmiotowi. Wniesienie sprzeciwu oznacza brak zgody na dodanie lub zastąpienietakiego podmiotu w zakresie podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowychprzekazywanych na podstawie Regulaminu. W takim przypadku, o ile nie jest możliwe realizowanie usług na podstawie Umowy, z wyłączeniem podmiotu, co do którego Klient wniósł sprzeciw, Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiemnatychmiastowym.
 2. Przetwarzający przy Przetwarzaniu Danych Osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych, zgodnie z art. 32 RODO, a w szczególności Przetwarzający powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. a)  pseudonimizację i szyfrowanie Danych Osobowych;
  2. b)  zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odpornościsystemów i usług Przetwarzania;
  3. c)  zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu donich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. d)  regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych iorganizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo Przetwarzania.
 3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób Przetwarzania DanychOsobowych oraz środki wskazane w ustępie poprzednim.
 4. Czynności w ramach Przetwarzania Danych Osobowych mogą podejmować wyłącznieczłonkowie Personelu, którzy uprzednio uzyskali od Przetwarzającego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Przetwarzający zobowiązany jest wpisać do „Ewidencji osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych”, który powinien zawierać następujące dane:
  1. a)  imię i nazwisko osoby upoważnionej,
  2. b)  data udzielenia i wygaśnięcia, jak i zakres upoważnienia do dostępu do DanychOsobowych,
  3. c)  identyfikator, jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się z wykorzystaniemSystemu Informatycznego.
 5. Członkowie Personelu, przy pomocy, których Przetwarzający realizować będzie przedmiotRegulaminu, zobowiązani zostaną przez Przetwarzającego do zachowania w tajemnicy

  Danych Osobowych i środków ochrony ich Przetwarzania.

 6. Przetwarzający zobowiązany jest do przeszkolenia Personelu w zakresie sposobówzabezpieczenia Przetwarzanych Danych Osobowych.
 7. Gdy będzie to miało zastosowanie, Przetwarzający, uwzględniając charakter Przetwarzaniaoraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Klientowi oraz udzielał niezbędnych informacji, w celu należytego wywiązania się przez Klienta z obowiązków przewidzianychprawem, w szczególności tych określonych w Rozdziale III oraz art. 32-36 RODO.
 8. Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Klientowi, na żądanie Klienta, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełniania obowiązków określonych w Regulaminie. W związku z powyższym obowiązkiem Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Klienta, jeżeli jego

zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub inne przepisy ochrony Danych

Osobowych.
12. Bez uszczerbku dla przepisów odrębnych, jeżeli Przetwarzający naruszy RODO przy określaniu

celów i sposobów Przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tegoPrzetwarzania.

§ 6. Kontrole

 1. Klient może przeprowadzać kontrole zgodności działań Przetwarzającego z Regulaminem.
 2. Klient zobowiązany jest poinformować Przetwarzającego, co najmniej na 21 dni przedkontrolą, jeżeli ma ją wykonywać osoba trzecia.
 3. Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie godzin pracy obowiązujących w siedzibiePrzetwarzającego lub innym miejscu wskazanym przez Przetwarzającego i nie powinna w

  nieuzasadniony sposób zakłócać normalnej działalności Przetwarzającego.

 4. Sprawozdania z kontroli stanowią dane poufne Stron.
 5. Koszty przeprowadzenia kontroli ponosi Klient z wyłączeniem czasu pracy PersoneluPrzetwarzającego.
 6. Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celuusunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, o ile takie

  zaistnieją.

 7. Kontrola, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być przeprowadzona w takisposób, aby zabezpieczone były Dane Osobowe lub informacje poufne Przetwarzającego oraz osób trzecich, w szczególności innych podmiotów powierzających PrzetwarzającemuPrzetwarzanie Danych Osobowych.
 8. Strony oświadczają, że w przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychprowadzonej u jednej ze Stron, dotyczącej Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych w ramach umowy, Strona będzie przekazywać drugiej Stronie w zakresie dopuszczalnym prawem niezbędne informacje i wyjaśnienia.§ 7. Zobowiązania Klienta
 1. Klient zobowiązuje się do realizowania Umowy oraz Regulaminu powierzenia Przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO, w szczególności do umieszczania w Systemie informatycznym Przetwarzającego danych Przetwarzanych legalnie, z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą.
 2. Wszelkie oprogramowanie w ramach infrastruktury Przetwarzającego, jest instalowane na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność zadziałanie lub nienależyte działanie, luki, błędy oraz skutki powstałe w wyniku korzystania z oprogramowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z nieaktualnych wersji interpreterów poleceń takich jak PHP, Python, Ruby, Perl, które nie są już wspierane pod względem poprawek bezpieczeństwa przez podmioty będące ich producentami lub twórcami. Przetwarzający umożliwia korzystanie z tych wersji w celu zapewnienia kompatybilności dla starszego oprogramowania Klienta (nie dotyczy systemówadministrowanych przez Klienta).
 1. Klient odpowiada za podmioty lub osoby trzecie, które będą na zlecenie Klienta administrowały Usługą na infrastrukturze Przetwarzającego. Jednocześnie Klient odpowiada za udostępnienie haseł dostępu do Usługi osobom trzecim oraz za przechowywanie niedostatecznie zabezpieczonych haseł dostępu do Usługi na swoich urządzeniach.
 2. Jeżeli Klient utraci możliwość dostępu do swojej usługi w której Przetwarzane są Dane Osobowe, to ze względów bezpieczeństwa jest on zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie Przetwarzającemu.§ 8. Odpowiedzialność Stron
 1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Regulaminu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz przepisami RODO oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Przetwarzający ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania, działania swojego Personelu, jak również innych podmiotów przetwarzających, za które Przetwarzającyodpowiada, a którym Przetwarzający podpowierzył Przetwarzanie Danych Osobowych.§ 9. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy
 1. Umowa powierzenia Przetwarzania w oparciu o Regulamin zawarta zostaje na czas trwaniaUmowy. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, rozwiązaniuulega umowa powierzenia Przetwarzania.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę powierzenia Przetwarzania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień Regulaminu oraz powezwaniu drugiej Strony do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż siedem dni. W takim przypadku z chwilą rozwiązania tej umowy powierzenia Przetwarzania, rozwiązaniuulega Umowa.
 3. W przypadku zakończenia trwania umowy powierzenia Przetwarzania Przetwarzający niezwłocznie zwróci Klientowi lub umożliwi mu w jakikolwiek inny sposób odzyskanie Danych Osobowych. Po zwrocie Danych Osobowych Przetwarzający usunie wszelkie kopie Zbioru Danych lub w jakikolwiek inny sposób uczyni niemożliwym dostęp do nich, chyba że obowiązek zachowania kopii wynikać będzie z przepisów prawa.§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i jego postanowienia mają zastosowanie także do wcześniejszych czynności podjętych pomiędzy Stronami oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz RODO.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne, reszta Regulaminu pozostaje w mocy, zaś Przetwarzający podejmie czynności w celu niezwłocznego zastąpienia tego postanowienia przez odpowiednie postanowienie, które jest ważne i najbliższezamierzonemu przez Strony znaczeniu.
 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy powierzenia zawartej na podstawie Regulaminu z wyłączeniem Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 wymagają zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminujest sąd właściwy dla siedziby Przetwarzającego.

Załączniki:

 1. Lista innych podmiotów przetwarzających.
 2. Formularz zlecenia.

Załącznik nr 1. Lista innych podmiotów przetwarzających.

Beyond.pl Sp. z o. o., Polska
TK Telekom Sp. z o.o., Polska
Hetzner Online GmbH, Niemcy, Finlandia LeaseWeb Netherlands B.V., Holandia Host Europe GmbH, Francja
Inten, Polska
KEI.PL Sp. z o.o., Polska

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH NR 676/H/07/2018 FORMULARZ ZLECENIA

Załącznik nr 2 do Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Z dniem 2018-07-08 r.,

Jako administrator danych osobowych Ster Partner Bogdan Łabaz, NIP: 6331810925, z siedzibą w 52-428 Wrocław, Ewy i Karola Maleczyńskich 85 , reprezentowanym przez Bogdan Łabaz,

w ramach umowy hostingowej Usługa hostingowa, nazwa: mlabaz powierza przetwarzanie danych osobowych:

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.

według następującej specyfikacji:

1. Powierzane dane osobowe:
Rodzaj danych osobowych:[i]
[X] zwykłe
[ ] wrażliwe
[ ] dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

2. Kategorie osób, których dane dotyczą:[ii][X] Klienci,
[ ] Abonenci,
[ ] Subskrybenci,

[ ] Kontrahenci,
[ ] Pracownicy,
[ ] Kandydaci do pracy, [ ] inne: []

3. Dane kontaktowe:

– Dane kontaktowe przedstawiciela administratora: Michał Łabaz, biuro@stronylabaz.pl, 783782792

– Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, jeżeli powołano:

page9image3741360page9image3741568page9image3741776

Poprzez wypełnienie niniejszego formularza oraz zawarcie Umowy Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem powierzenia przetwarzania danych osobowych i w pełni akceptuje jego postanowienia.

Dokument sporządzony na podstawie art.28 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.

page10image3740528

[i]
[ii]
np. pracownicy i współpracownicy Klienta, kontrahenci Klienta.

należy zaznaczyć właściwe pola
należy wymienić wszystkie kategorie osób, których powierzane dane dotyczą,

page10image3741984page10image3742192